มาทำความรู้จัก Gopro Protune กันว่ามันคืออะไร

moto

การตั้งค่าการถ่ายภาพ
PROTUNE
กล้อง HERO3 สามารถบันทึกวีดีโอในโหมด PROTUNE โดยโหมดนี้มีการปลดล๊อคการทางานเต็มของกล้อง ทาให้เกิดภาพที่ได้คุณภาพ และขนาดของกล้องวีดีโอสาหรับการผลิตแบบมืออาชีพ ผู้สร้างมีการปรับให้เข้ากับในแต่ละสถานการณ์เพิ่มมากขึ้นและมีประสิทธิภาพ ในการทางานมากกว่าในอดีต

ประโยชน์ของ PROTUNE รวมถึง :
การถ่ายภาพที่มีคุณภาพสูง
อัตราการถ่ายภาพของ Protune พร้อมการบีบอัดที่น้อยที่สุด ทาให้มีคุณภาพที่สูงสาหรับการผลิตแบบมืออาชีพ
สีระดับปานกลาง เป็นธรรมชาติ
ราย ละเอียดสีปานกลางของ Protune มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในช่วงหลังการถ่ายทา การแก้ไขการถ่ายภาพแบบเส้นโค้งที่มีรายละเอียดมากขึ้นในเงาและการเน้นในจุด ที่สาคัญ
ค่ามาตรฐานของ ภาพยนตร์และทีวี
บันทึกวีดีโอในคุณภาพของกล้อง 24 fps และง่ายต่อการตัดเนื้อหา GoPro พร้อมกับแหล่งสื่ออื่นๆ โดยไม่จาเป็นต้องแปลง
การเปิด Protune มีผลต่อการตั้งค่า และลักษณะพิเศษ เช่น ความคมชัดของวีดีโอ, fps, FOV และ การถ่ายวีดีโอ และถายภาพในเวลาเดียวกัน
ปิด (Default)
เปิด
การตั้งค่าการถ่ายภาพ
ความคมชัดของ Protune (ต่อ):
Protune สามารถนามาใช้สาหรับความคมชัดดังต่อไปนี้ของ HERO 3 รุ่นสีดา:
ความคมชัด FPS
4k / 4kCin 15/12.5,12
2k / 2kCin 30/25, 24
1440p 48, 30, 25, 24
1080p 60, 50, 48, 30, 25, 24
960p 100
720p 120, 100
การทางานร่วมกันได้: Protune สามารถทางานร่วมกันได้กับเครื่องมือแก้ไขสีระดับมืออาชีพ, โปรแกรมการแก้ไขและ GoPro CineForm Studio

Comments

comments

You may also like...